Vi hjelper deg både før og etter skade på bygningen

Narve Helle er takstmann, byggeleder og murmester. Han har utallige bilder av skader på bygninger liggende på nettbrettet. Mange av skadene skyldes manglende eller dårlig byggeledelse eller snarveier tatt av entreprenøren og håndverkerne.

– Det er viktig at byggherren tidlig bestiller en prosjektleder som ikke er ansatt av entreprenøren, slik kan prosjektlederen først gi en beskrivelse av hva slags arbeid som bør utføres og dernest overvåke de som utfører arbeidet.

Helle tar også oppdrag der han kommer inn etter at en skade er skjedd. Bildene nedenfor viser råteskade.

Kontakt oss når du er på jakt etter en svært erfaren prosjektleder.

Narve Helle – byggeleder, murmester og takstmann.