På jakt etter byggeleder?

Byggeprosjekter kan være både tidskrevende, omfattende og kompliserte.

Vårt mål er å gjøre denne prosessen enklere og mer forutsigbar for deg som byggherre og oppdragsgiver. Vi tilbyr tjenester som byggeleder, og vil bidra til at ditt byggeprosjekt kommer i mål innenfor de rammer du har gitt.

Sørg for at du har en prosjektleder som er på din side når prosjektet starter. Ring oss før du bestiller entreprenør eller håndverkere, så

  • Vi lager tilstandsrapport
  • Vi lager beskrivelse av arbeid som bør utføres
  • Vi lager anbudsbeskrivelse
  • Vi hjelper deg å hente inn tilbud
  • Vi administrerer prosjektet
  • Vi kontrollerer at arbeid blir utført i henhold til planer og avtaler

 

På jakt etter fagperson innen bygg?

 

Noen ganger har det oppstått en skade fordi håndverkere har gjort en dårlig jobb. Ring oss hvis du ønsker at en fagperson skal finne ut hvor feilen ligger. Har håndverkerne ikke fulgt beskrivelsene? Er beskrivelsene feil? Har håndverkerne tatt snarveier innen faget?

Vi kartlegger skaden, og finner ut hvor feilen har oppstått. Sammen finner vi ut hvordan vi skal løse utfordringen.

 

Byggelånsoppfølging

 

Bank/långiver forlanger normalt en byggelånsoppfølging i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden for eksempelvis oppføring av eneboliger, rekkeboliger, leiligheter i flermannsboliger, fritidsboliger, større tilbygg eller større ombygginger.

Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/långiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg.

I tillegg vil en byggelånsoppfølging være med på å kvalitetssikre at kostnader i byggeprosjektet er innenfor markedsverdi.

Det kan også være svært nyttig for en kunde med en kontroll av fakturaer i forhold til hva som er tilført byggeprosjektet, uavhengig av prosjektets størrelse eller lånebehov.