På jakt etter byggeleder?

Byggeprosjekter kan være både tidskrevende, omfattende og kompliserte. Vårt mål er å gjøre denne prosessen enklere og mer forutsigbar for deg som byggherre og oppdragsgiver. Vi tilbyr tjenester som byggeleder, og vil bidra til at ditt byggeprosjekt kommer i mål innenfor de rammer du har gitt.

Sørg for at du har en prosjektleder som er på din side når prosjektet starter. Ring oss før du bestiller entreprenør eller håndverkere, så

  • Vi lager tilstandsrapport
  • Vi lager beskrivelse av arbeid som bør utføres
  • Vi lager anbudsbeskrivelse
  • Vi hjelper deg å hente inn tilbud
  • Vi administrerer prosjektet
  • Vi kontrollerer at arbeid blir utført i henhold til planer og avtaler

På jakt etter fagperson innen bygg?

Noen ganger har det oppstått en skade fordi håndverkere har gjort en dårlig jobb. Ring oss hvis du ønsker at en fagperson skal finne ut hvor feilen ligger. Har håndverkerne ikke fulgt beskrivelsene? Er beskrivelsene feil? Har håndverkerne tatt snarveier innen faget?

Vi kartlegger skaden, og finner ut hvor feilen har oppstått. Sammen finner vi ut hvordan vi skal løse utfordringen.